Skip to main content

PRAWA MNIEJSZOŚCI I PRAWA KOBIET

Jest to temat niewymagający wielkiej dyskusji o ile wyjdziemy z założenia, że to państwo zapewnia, chroni, przestrzega praw człowieka i uczy tego obywateli.

W Projekcie Nowa Polska chcemy wskazać najważniejsze, często dziś ograniczane lub łamane prawa człowieka, które gwarantuje nam Konstytucja i Europejska Konwencja Praw Człowieka, niezależnie od płci, koloru skóry, orientacji seksualnej czy wyznania.

W art. 33 Konstytucja mówi o równych prawach kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, o równych prawach do kształcenia, zatrudnienia i do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości.

Czy mamy wystarczające narzędzia, aby przestrzegać tych praw?

W art. 68 Konstytucja mówi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Czy kobieta w ciąży może być dziś spokojna o swoje zdrowie i życie?

Zatem wyjdźmy od niezbędnego minimum i zacznijmy realizować zapisy Konstytucji. Przygotujmy porządne przepisy wykonawcze odnoszące się do ustawy zasadniczej i do EKPCz, i je respektujmy. Tylko tyle i aż tyle.

Najważniejsze postulaty wymagające pilnej regulacji:

 • etyka i edukacja seksualna oraz nauka tolerancji w szkołach, edukacja obywatelska, działania antydyskryminacyjne;
 • dostęp darmowy do artykułów higienicznych dla kobiet w miejscach publicznych i w szkołach;
 • powszechny dostęp do antykoncepcji, w tym pigułki dzień po;
 • dostęp do legalnej aborcji do 12 tygodnia, decyzja kobiety;
 • ochrona zdrowia i życia kobiety w ciąży, zgodnie z prawodawstwem europejskim, powinna być priorytetowa;
 • dostęp do refundowanego in vitro do 42-45 roku życia (wg rekomendacji medycznych);
 • wsparcie państwa w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagajacymi długiego leczenia;
 • ochrona matki karmiącej w miejscach publicznych;
 • weryfikacja środków pomocowych dla samotnych opiekunów;
 • zaostrzenie i wykonanie przepisów o penalizacji za uchylanie się od płacenia alimentów;
 • weryfikacja procedur i ułatwienia dla związków decydujących się na adopcję dzieci;
 • ustanowienie instytucji związków partnerskich dla wszystkich;
 • ustanowienie instytucji małżeństwa dla wszystkich i legalizacji formalnej związków zawieranych za granicą;
 • rezygnacja z przepisów o “obrazie uczuć religijnych”;
 • ustanowienie przepisów penalizujacych homofobię i dyskryminację na tle orientacji seksualnej;
 • zaostrzenie przepisów penalizujacych dyskryminację ze względu na płeć;
 • ustanowienie dobrych przepisów o mobbingu w miejscu pracy i narzędzi wykonawczych;
 • zaostrzenie przepisów o przemocy seksualnej;
 • zaostrzenie przepisów dotyczących pedofilii;
 • zaostrzenie przepisów dotyczących przemocy w rodzinie;
 • dofinansowanie podmiotów działających na rzecz pomocy osobom narażonym na przemoc w rodzinie (jak Niebieska Linia);
 • wdrożenie do polskiego prawodawstwa zapisów Konwencji Stambulskiej, konwencji RE o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz uruchomienie skutecznych narzędzi egzekucji prawa i rozwiązań pomocowych.

 

Po ponad stu latach od przełomu i uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych, nadszedł czas na kolejną dużą zmianę i uwolnienie, nie tylko kobiet, ale społeczeństwa w ogóle, od stereotypów i ograniczeń związanych z płcią, seksualnością czy religią.

Postawmy na porządną edukację, na dobre prawo chroniące słabszych i wymagajmy jego przestrzegania oraz odpowiedzialności. I niech każdy, nie szkodząc innym, żyje tak jak chce.

Proponowane regulacje wymagają konsultacji z konstytucjonalistami, ekspertami z dziedziny praw człowieka oraz medycyny. Uważamy bowiem, że nie może być Nowej Polski bez formalnego uregulowania tych kwestii.

Monika Mesuret
Autor

Monika Mesuret

Polka, obywatelka, kobieta, matka, żona, media advisor.

Polka, obywatelka, kobieta, matka, żona, media advisor.
5 1 głosować
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
0
Podoba mi się ten pomysł, proszę o komentarzx