Skip to main content
Projekt Nowa Polska

AUTORZY
Projekt Nowa Polska

Autor

Jacek Liberski

Felietonista i autor własnego bloga. Współpracował z Liberté, Na Temat oraz Instytutem Obywatelskim.

Felietonista i autor własnego bloga. Współpracował z Liberté, Na Temat oraz Instytutem Obywatelskim.
Współtwórca projektów aktywizujących społeczeństwo obywatelskie: Klubu Swobodnej Myśli oraz Projektu Nowa Polska. Jest także autorem kilku projektów z dziedziny marketingu politycznego.
Współautor projektu reformy ochrony zdrowia opublikowanego przez Instytut Obywatelski.
Współfundator i prezes zarządu Fundacji Myśli Demokratycznej - wspierającej działania prodemokratyczne oraz aktywizującej osoby niepełnosprawne.
Liberał. Przedsiębiorca z branży zaawansowanych technologii. Inżynier zarządzania.
Monika Mesuret
Autor

Monika Mesuret

Polka, obywatelka, kobieta, matka, żona, media advisor.

Polka, obywatelka, kobieta, matka, żona, media advisor.
Wiesław Cholewa
Autor

Wiesław Cholewa

Wiesław Cholewa – „od zawsze” przedsiębiorca, związany z wieloma przedsiębiorstwami, inwestor, wieloletni prezes zarządu i przewodniczący rad nadzorczych wielu spółek w tym dużych spółek deweloperskich i inwestycyjnych.

Wiesław Cholewa – „od zawsze” przedsiębiorca, związany z wieloma przedsiębiorstwami, inwestor, wieloletni prezes zarządu i przewodniczący rad nadzorczych wielu spółek w tym dużych spółek deweloperskich i inwestycyjnych. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji IDEANOVA – wspierającej młodych architektów i designerów.
Współtwórca Projektu Nowa Polska.
Obecnie, w formule social business, buduje kompleks kongresowo – wypoczynkowy Jeżowa Woda, który ma też kulturalnie oddziaływać na cały region Sądecko – Limanowski.
Zaangażowany społecznie w przedsięwzięcia zarówno lokalne jak i ogólnopolskie, któremu dobro Polski nie jest obojętne!
Marek Parzydło
Autor

Marek Parzydło

Z wykształcenia socjolog, menedżer z zawodu.

Z wykształcenia socjolog, menedżer z zawodu. Po 30 latach kariery korpo zająłem się coachingiem (Instytut Gallupa), triathlonem (Kuźnia Triathlonu), gitarą elektryczną (the Lonebirds) i działalnością pro bono.
Michał Charzyński
Autor

MICHAŁ CHARZYŃSKI

Politolog zajmujący się relacjami państwa i organizacji wyznaniowych.

Politolog zajmujący się relacjami państwa i organizacji wyznaniowych. Dziennikarz, archiwista, analityk informacji gospodarczej i prawnej. W wolnym czasie zajmuje się marketingiem malutkiej rodzinnej manufaktury biżuteryjnej.

PANELIŚCI

Panelista

Andrzej Blikle

ANDRZEJ BLIKLE - polski informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki.

ANDRZEJ BLIKLE - polski informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki. Angażuje się w działalność społeczną, kulturalną i charytatywną. Jest m.in. członkiem Społecznego Komitetu Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa oraz Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał”.
Panelista

Adam Rajewski

ADAM RAJEWSKI - jest specjalistą w obszarze energetyki, absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

ADAM RAJEWSKI - jest specjalistą w obszarze energetyki, absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 2009 pracuje na swojej macierzystej uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym, zajmując się kształceniem w obszarze termodynamiki, energetyki odnawialnej i jądrowej oraz systemów energetycznych, a także badaniami związanymi z rozwojem energetyki niskoemisyjnej. Równolegle pracuje w przemyśle; od początku bieżącego roku na stanowisku eksperta ds. projektów jądrowych w polskiej spółce Polimex Mostostal S.A.
Panelista

Paweł Leszczyński

Dr hab. prawa PAWEŁ LESZCZYŃSKI - profesor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Dr hab. prawa PAWEŁ LESZCZYŃSKI - profesor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, wyznaniowym oraz bezpieczeństwa publicznego. Przez dwie kadencje radny Gorzowa Wielkopolskiego wybierany z listy SLD. Doradca wojewodów lubuskich. Należy do Kościoła Ewangelicko Augsburskiego.
Panelista

Zbigniew Hołdys

ZBIGNIEW HOŁDYS - społecznie zaangażowany muzyk, kompozytor, poeta, dziennikarz, grafik. W latach 1977–1991 lider, kompozytor i gitarzysta grupy muzycznej Perfect, której był współzałożycielem.

ZBIGNIEW HOŁDYS - społecznie zaangażowany muzyk, kompozytor, poeta, dziennikarz, grafik. W latach 1977–1991 lider, kompozytor i gitarzysta grupy muzycznej Perfect, której był współzałożycielem. Prowadzi działalność charytatywną, jest m.in. założycielem fundacji Dzieci Ulicy. Prowadził koncerty poświęcone pamięci Marka Kotańskiego, tzw. „Dzień Kotana”. W kwietniu 2013 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Panelista

Tomasz Piątek

TOMASZ PIĄTEK - polski pisarz, dziennikarz i copywriter. Ukończył lingwistykę na Uniwersytecie w Mediolanie. W 2009 za powieść "Pałac Ostrogskich" został nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”.

TOMASZ PIĄTEK - polski pisarz, dziennikarz i copywriter. Ukończył lingwistykę na Uniwersytecie w Mediolanie. W 2009 za powieść "Pałac Ostrogskich" został nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”. W listopadzie 2017 otrzymał za napisanie książki Nagrodę Wolności Prasy, przyznawaną przez międzynarodową organizację Reporterzy bez Granic we współpracy z telewizją TV5 Monde. W październiku 2018 otrzymał Nagrodę Wolności i Przyszłości Mediów przyznawaną przez Medienstiftung der Sparkasse Leipzig z siedzibą w Lipsku za odwagę i dociekliwość dziennikarską.
Panelista

MAREK KOLARSKI

Mgr MAREK KOLARSKI - ukończone studia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie kierunek nauki społeczne. Całe życie zawodowe (36 lat) związany z edukacją dzieci i młodzieży.

Mgr MAREK KOLARSKI - ukończone studia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie kierunek nauki społeczne. Całe życie zawodowe (36 lat) związany z edukacją dzieci i młodzieży. Od 2007 roku dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Szkoła z pierwszej 30-tki najlepszych techników w Polsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy" Członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych powołany przez Ministra Edukacji Narodowej. Członek Zespołu Doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa. Członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, który jest ciałem doradczym dla Zarządu Województwa Małopolskiego m.in. w zakresie kształcenia zawodowego Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEiN.
Panelista

Marek Leśniak

dr MAREK LEŚNIAK - adiunkt (assistant professor) w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

dr MAREK LEŚNIAK - adiunkt (assistant professor) w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od wielu lat prezes zarządu grupy kapitałowej zajmującej się rynkiem nieruchomości oraz inwestycjami w przedsiębiorstwa. Był i jest członkiem zarządów i organów nadzoru wielu przedsiębiorstw prywatnych w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Autor publikacji z zakresu finansów korporacyjnych.
Panelista

Wojciech Wójcik

WOJCIECH WÓJCIK - ACMA, CGMA – ekonomista, dyrektor finansowy i członek zarządu funduszu Precapital, członek (associate) Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

WOJCIECH WÓJCIK - ACMA, CGMA – ekonomista, dyrektor finansowy i członek zarządu funduszu Precapital, członek (associate) Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).
Panelistka

Laura Jurga

LAURA JURGA - Pedagog specjalny i dziennikarka, autorka tekstów i bloga pn. "Teksty ze smakiem". Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2001).

LAURA JURGA - Pedagog specjalny i dziennikarka, autorka tekstów i bloga pn. "Teksty ze smakiem". Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2001). Ukończyła
także Akademię Dziennikarstwa na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (2018). Pracowała w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie (obecnie ORE) (Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji). W obszarze jej zainteresowań leży zwłaszcza integracja całego społeczeństwa, podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej, a więc także świadomości osób z niepełnosprawnością.
Panelista

PAWEŁ KASPRZAK

PAWEŁ KASPRZAK - polski działacz społeczny i publicysta polityczny. Jest współzałożycielem i jednym z liderów ruchu Obywatele RP. Pełni też funkcję prezesazarządu Fundacji Wolni Obywatele RP.

PAWEŁ KASPRZAK - polski działacz społeczny i publicysta polityczny. Jest współzałożycielem i jednym z liderów ruchu Obywatele RP. Pełni też funkcję prezesazarządu Fundacji Wolni Obywatele RP. Z zawodu operator i montażysta filmowy, producent i autor programów telewizyjnych. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działał w opozycji antykomunistycznej.
Panelista

PAWEŁ WROŃSKI

PAWEŁ WROŃSKI - Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 80. był działaczem NZS, współpracował z prasą podziemną. Pracował w Instytucie Politologii UJ.

PAWEŁ WROŃSKI - Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 80. był działaczem NZS, współpracował z prasą podziemną. Pracował w Instytucie Politologii UJ. Od 1991 dziennikarz „Gazety Wyborczej”, autor reportaży, wywiadów (głównie o tematyce historycznej). W 2005 był korespondentem w Iraku. Publikował także w takich pismach jak „Młoda Polska”, „Courrier International”, „Slovo” czy „Znak”. Prowadził również audycję Poranek w radiu Tok FM. W 2014 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Panelista

BORYS BIŃKOWSKI

Dr BORYS BIŃKOWSKI - autor, tutor, edukator, badacz. Specjalizuje się we wdrażaniu wiedzy naukowej o poznaniu człowieka (szczególnie psychologii empirycznej, neurobiologii, antropologii i psychologii ewolucyjnej) w praktycznej edukacji i wspieraniu dzieci w ich rozwoju

Dr BORYS BIŃKOWSKI - autor, tutor, edukator, badacz. Specjalizuje się we wdrażaniu wiedzy naukowej o poznaniu człowieka (szczególnie psychologii empirycznej, neurobiologii, antropologii i psychologii ewolucyjnej) w praktycznej edukacji i wspieraniu dzieci w ich rozwoju. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi w szkołach niepublicznych, tworzeniu szkół, współtworzeniu programów metodologicznych szkół, a także prowadzeniu licznych warsztatów i szkoleń z rodzicami i nauczycielami. Od początku 2019r. tworzy projekt Szkoła od Nowa, którego celem jest publikacja o tej samej nazwie. Ma ona za zadanie dostarczyć naukowych podstaw do koniecznych zmian w edukacji.
Panelista

Mateusz Matusik

dr inż. MATEUSZ MATUSIK - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Naukowo zajmujący się OZE a w szczególności energetyką słoneczną, wiatrową czy pompami ciepła.

dr inż. MATEUSZ MATUSIK - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Naukowo zajmujący się OZE a w szczególności energetyką słoneczną, wiatrową czy pompami ciepła. Autor publikacji naukowych dotyczących hybrydowego wykorzystania wiatru i słońca, energetyki rozproszonej czy kooperacji instalacji fotowoltaicznych z nowoczesnymi formami ogrzewania. Członek zespołu badawczego wykonującego projektu POIG dotyczącego kompensacji mocy biernej w obiektach wielkoskalowego OZE. Propagator energetyki zeroemisyjnej, członek zespołu eksperckiego Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii oraz Stowarzyszenia IdeaTech Forum.
Panelistka

MAGDALENA KASPRZYK – CHEVRIAUX

MAGDALENA KASPRZYK – CHEVRIAUX - krakowianka, adwokatka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MAGDALENA KASPRZYK – CHEVRIAUX - krakowianka, adwokatka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała w renomowanych kancelariach prawniczych oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. Aktualnie pracuje dla firmy INTEC EU, specjalizującej się w budowie farm fotowoltaicznych. Publicystka kulinarna i autorka książek.
Panelistka

ANITA CZARNIECKA

ANITA CZARNIECKA - działaczka społeczna, współautorka Projektu „O tym się nie mówi”. Przez 5 lat była koordynatorką programu „Zrozumieć Autyzm”

ANITA CZARNIECKA - działaczka społeczna, współautorka Projektu „O tym się nie mówi”. Przez 5 lat była koordynatorką programu „Zrozumieć Autyzm”, skierowanego do osób autystycznych z terenów wiejskich. W 2014 r. założyła Fundację Damy Radę, która działa na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie kobiet i osób niepełnosprawnych.
Panelistka

Beata Grabarczyk

BEATA GRABARCZYK - polska dziennikarka i prezenterka radiowo-telewizyjna. Absolwentka Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 pracowała w Polskim Radiu w IAR.

BEATA GRABARCZYK - polska dziennikarka i prezenterka radiowo-telewizyjna. Absolwentka Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 pracowała w Polskim Radiu w IAR. Potem przeszła do Radia Zet. Po grupowym odejściu dziennikarzy z tej stacji w 2000, przeszła do RMF FM. Była też reporterką Dziennika w TV4, a następnie reporterką i prezenterką Wydarzeń w Polsacie. W 2021 roku została rzeczniczką prasową firmy Emite.
Panelista

MIROSŁAW OCZKOŚ

MIROSŁAW OCZKOŚ - Doradca i mentor wizerunkowy ludzi biznesu, polityki, show biznesu. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

MIROSŁAW OCZKOŚ - Doradca i mentor wizerunkowy ludzi biznesu, polityki, show biznesu. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji grupowej, tworzenia kultury organizacyjnej, budowania i zarządzania skutecznymi zespołami w firmie, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania oraz wiedzę z zakresu psychologii.
Panelista

KRZYSZTOF GALBAS

Dr KRZYSZTOF GALBAS - jest specjalistą chirurgii ogólnej, od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem żylaków kończyn dolnych i przepuklin

Dr KRZYSZTOF GALBAS - jest specjalistą chirurgii ogólnej, od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem żylaków kończyn dolnych i przepuklin. Od 1994 jest współwłaścicielem firmy Medicus Bonus która posiada na terenie Wielkopolski poradnie specjalistyczne oraz profesjonalny oddział szpitalny, w którym wykonywane są zabiegi z zakresu: ortopedii, traumatologii, chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, szczękowo – twarzowej, urologii, ginekologii oraz laryngologii.