Skip to main content

GOSPODARKA  ENERGETYKA KLIMAT

Podstawowymi paliwami każdej gospodarki są energia (w tym także ludzka) oraz surowce. Paliwem każdego nowoczesnego państwa są także podatki, a pierwotnym wytwórcą tego paliwa jest przedsiębiorczość.

W ciągu ostatnich blisko dwustu lat rewolucja przemysłowa, która opierała się na wykorzystaniu paliw kopalnych i surowców naturalnych (najczęściej rabunkowo wydobywanych), zaburzyła naturalne cykle klimatyczne. Ludzkości grożą trudne do przewidzenia skutki, które mogą zdestabilizować całą światową kruchą równowagę.

Pilne działania w kierunku naprawy gospodarki, modernizacji energetyki i ratowania klimatu są nieodzowne i potrzebne natychmiast.

 

GOSPODARKA

1. Przejrzysty i prosty system podatkowy:

a) ustawowe wprowadzenie obowiązku nazwania każdej daniny na rzecz państwa wprost PODATKIEM (podatek VAT, podatek PIT, podatek ZUS, podatek akcyza, podatek PFRON, itd.);

b) uproszczenie podatku VAT;

c) radykalne uproszczenie podatku PIT, w tym likwidacja deklaracji PIT, na rzecz podatku liniowego z ewentualną coroczną procentową daniną (płatną raz w roku) zależną liniowo lub wieloprogowo od osiągniętego dochodu;

d) wszelkie inne daniny płatne przez podatników muszą trafiać bezpośrednio do funduszy celowych (ale takich, które są w budżecie i są pod kontrolą parlamentu), środki te muszą być racjonalnie do tych celów wykorzystywane, a jeśli nie są, należy te obciążenia zmniejszać (zasada celowości podatkowej).

2.Zdecydowane ograniczenie możliwości tworzenia przez rząd pozabudżetowych funduszy, które nie podlegają kontroli parlamentu.

3.Ogólna zmiana podejścia do szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz silne wspieranie jej, zaczynając od ogólnego postrzegania przedsiębiorców jako tych, którzy tworzą podstawy każdej gospodarki.

4.Likwidacja wielu bezsensownie tworzonych obowiązków i wymogów informacyjnych obciążających przedsiębiorców.

5.Inwestycje i ich system wspierania przez państwo – wybranie branż, które są uznawane za najbardziej innowacyjne i przyszłościowe, mocne wsparcie ich rozwoju.

6.Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego w formie zachęt do pozostania dłużej na rynku pracy.

7.Formy oszczędzania na emerytury i ich właściwa alokacja, która wesprze właściwe inwestycje i tym samym całą gospodarkę, a państwo w dłuższej perspektywie zabezpieczy ich realną i przyrastającą wartość nabywczą.

8.Odpowiednie wykorzystanie środków płynących z Unii Europejskiej.

9.Wprowadzenie EURO – w terminie możliwie jak najkrótszym.

10.Budownictwo mieszkaniowe, szeroko rozumiane jako inwestycje prywatne, komunalne oraz funduszowe (realizowane także przez formy REIT Real Estate Invetment Trust), które będzie kołem zamachowym całej gospodarki, o ile państwo będzie w stanie zabezpieczyć trwale tani kredyt (patrz: wprowadzenie EURO).

11.Wprowadzenie czasowego zakazu importu odpadów (które w ogromnej mierze są po prostu śmieciami), szybka weryfikacja realnych możliwości przerobowych przedsiębiorstw z branży recyklingu oraz następnie wprowadzenie kontyngentów na poszczególne kategorie odpadów.

ENERGETYKA

  1. Nieuchronnego odejścia od energetyki węglowej nie uda się zrealizować bez złamania lobby górniczo-węglowego, które od dziesiątków lat kieruje polityką energetyczną państwa.
  2. Silne wsparcie OZE (Odnawialne Źródła Energii) na każdym stopniu: od małych inwestycji prywatnych, poprzez małoskalowe farmy do wielkoskalowych inwestycji energetycznych.
  3. Systematyczna i zaplanowana przebudowa całego systemu przesyłowego energii elektrycznej, w tym stworzenie sieci magazynów energii w różnych formach.
  4. Tworzenie sieci biogazowni, które staną się nie tylko istotnym elementem w strukturze produkcji energii elektrycznej, ale też rezerwami energii na okresy dużego zapotrzebowania.
  5. Tworzenie rozproszonego systemu magazynowania oraz przesyłu energii elektrycznej.
  6. Szybka budowa elektrowni atomowej.
  7. Wsparcie państwa dla każdej formy oszczędności energii, w tym także zaawansowanych nowych technologii.

 

KLIMAT

  1. Nasze obecne możliwości wpływania na poprawę klimatu są znikome, a jego ochronę należy realizować poprzez szybką redukcję emisji CO
  2. Konsekwentna realizacja planu wdrażania w całej Polsce źródeł niskiej emisji, idąca głównie w kierunku instalacji pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, farm wiatrowych oraz innych tego typu rozwiązań.
  3. Realne dbanie o dobrostan lasów i terenów zielonych, które połączą racjonalne pozyskiwanie zasobów drewna z szeroko rozumianą ekologią i turystyką.

 

Przedstawione tutaj propozycje są jedynie formą otwarcia dyskusji na te bardzo ważne tematy. Celem Projektu Nowa Polska jest stworzenie przestrzeni do powstania konkretnych rozwiązań, które powinny być wdrożone przez polityków.

Wiesław Cholewa
Autor

Wiesław Cholewa

Wiesław Cholewa – „od zawsze” przedsiębiorca, związany z wieloma przedsiębiorstwami, inwestor, wieloletni prezes zarządu i przewodniczący rad nadzorczych wielu spółek w tym dużych spółek deweloperskich i inwestycyjnych.

Wiesław Cholewa – „od zawsze” przedsiębiorca, związany z wieloma przedsiębiorstwami, inwestor, wieloletni prezes zarządu i przewodniczący rad nadzorczych wielu spółek w tym dużych spółek deweloperskich i inwestycyjnych. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji IDEANOVA – wspierającej młodych architektów i designerów.
Współtwórca Projektu Nowa Polska.
Obecnie, w formule social business, buduje kompleks kongresowo – wypoczynkowy Jeżowa Woda, który ma też kulturalnie oddziaływać na cały region Sądecko – Limanowski.
Zaangażowany społecznie w przedsięwzięcia zarówno lokalne jak i ogólnopolskie, któremu dobro Polski nie jest obojętne!
5 1 głosować
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
Paweł
Paweł
1 rok temu

Nic nie ma o naprawie systemu bankowego podstawowego dla kraju. Należy ustalić lichwę na 5%. Zlikwidować wskaźniki typu WIBOR, koszty pozaodsetkowe, uwolnić dostęp do kredytów dla wszystkich, powołać publiczno-prywatną platformę kredytowo-pożyczkową, wzmocnić crowdfunding itd

Andrzej
Andrzej
1 rok temu

W systemie zdefiniowanej składki składka ZUS nie jest podatkiem, tylko przymusową oszczędnością. 13 i 14 emerytury dla wybranych psują system zdefiniowanej składki. Pana postulaty to punkt widzenia zgodny z interesami przedsiębiorców. Na dodatek bardzo ogólnikowy. Przedsiębiorczość jest bardzo ważna, ale to nie przedsiębiorcy tworzą innowacje – oni je tylko stosują w praktyce (co oczywiście też jest bardzo ważne., ale wy biznesmeni nie jesteście pępkiem świata – jeśli chcecie dialogu społecznego przyjmijcie to wreszcie do wiadomości) i bez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach niczego by nie byli w stanie zrobić. Tworzenie priorytetów rozwojowych przez państwo to pierwszy krok do kapitalizmu kolesi. Państwo powinno być natomiast bardziej aktywne w kształtowaniu modelu konsumpcji, bo podaż nie wszystkich dóbr i usługi\ konsumpcyjnych może być zapewniona przez rynek (ochrona zdrowia, tzw wysoka kultura, bezpieczeństwo itp)

Robert
Robert
1 rok temu

Poleciłbym pamięci wyprostowanie podatków aby wnosić opłaty od faktycznego wpływu pieniądza a nie od papieru czyli wydrukowanej faktury. Podatku nie można płacić wirtualnie ale faktycznie po stwierdzonym wpływie = przelewie na konto.

3
0
Podoba mi się ten pomysł, proszę o komentarzx